Sabtu, 19 Juli 2014

Wit Kurmo ing Ngarep pendhapa magetan

ilustrasi


Sakjane, yen omong babagan wit witan iki yo dudu penggaweanku. Nanging bengi iki aku kudu cepet cepet crita yen ana kurmo iso uwoh ing Magetan.

Yen ora percaya apa sing tak critakne, monggo tindak dumateng Pendhapa Kabupaten magetan. Ing sisih ngarep, gerbang sisih Kulon, ana wit Kurmo kang nyenengke. Uwoh telung pang.

Aku jane pingin ngabadekne, motret kurmo iku, nanging durung sempat, najan omahku yo cedhak banget karo alun alun.

Insya Alloh yen ora ana alangan, sesuk arepe tak posting fotone, ben kabeh dho percaya, kurmo ora mung iso uwoh ing arab, nanging magetan uga iso.

Apa sing ora mungkin dening karepe Gusti Alloh?

Minggu, 08 Juni 2014

Mburu Uceng kelangan Deleg

Iwak Uceng 

Mburu Uceng kelangan deleg

paribasan nduwur iku menawa wes akeh sing ora ngerti artine babar blas, najan saiki basa jawa mlebu muatan lokal ing pasinaon SD SD ing Tlatah jawa.

Sejatine paribasan nduwur iku nduweni arti yaiku : nggoleki barang sing sepele utawa remeh, nanging akhire malah kelangan barange sing luweh mbejaji/luweh larang regane.

Contone, mbelani nggoleki duwite sing cemplung sumur, banjur malah kelangan nyawane amargo nyedot zat Monooksida.

Akeh piwulang lan Conto conto liyane. #photo by :http://sonimancing.blogspot.com/2009/09/iwak-uceng.html


Mangsa Kampanye

Dina Dina iki, lagi ramer rame ne kampanye. ana 2 calon presiden, capres sing arep maju melu pemilihian presiden ing tanggal 9 juli 2014 mengko.

Jan jane kabeh padha kuate, sing njalari rame kampanye iki yo para pendukung lan botoh botohe.
Kabeh njaluk menange dewe dewe.

Iki ana salah sawijining data statistik, sapa sing bakal kira kira pantes mimpin negara iki, amarga sing diayahi lan diemban ya ora entheng.

hayooo..., kisanak kabeh njur arep milih sapa sing pantes??

Data Prabowo vs Jokowi

Senin, 09 Desember 2013

Wong Jawa Jaman Saiki

Wong jawa Jaman saiki wes akeh sing lali lan ora iso basa jawa. Malah maca tulisan latin sing isine basa jawa ae akeh sing kangelan. salah kaprah nulis jawane. nulis aja dadi ojo, lara dadi loro..

opomeneh yen dikongkon nulis aksara jawa, sansaya mumet ndase.
piye to yo?


Kamis, 12 Mei 2011

Huruf D

Dina : hari ( a dibaca seperti membaca o pada "pohon" )
dimar : lampu
dinten : hari ( lebih halus tingkatannya dibanding dina)
dingklik : tempat duduk kecil dari kayu, biasanya di dapur
damen : batang padi yang telah kering ( e dibaca seperti membaca "e" pada kata "era"

Selasa, 10 Mei 2011

Huruf C

cluthak : usil
cucuk : paruh burung
cumpen : sedikit, kurang dari yang diinginkan
cangking : dibawa pakek tangan
cantel : di gantung di tembok
cawis : sedia, disediakan
cangkem : mulut ( bahasa kasar )
cah-cah : anak anak ( singkatan dari bocah bocah)
caping : topi dari bambu untuk kesawah
colong : curi
conthong : bungkusan berbentuk kerucut, biasanya untuk bungkus kacang
crita : cerita ( a dibaca seperti o pada kata "pohon")

Huruf B

banter = keras, cepat
bagus = ganteng
balung = tulang
brambang = bawang merah
bakul = penjual
bathi = untung